Dobrodelna akcija, ki bo pričarala številne nasmehe na obrazih

20. 11. 2020 // Scena / Dogodki

Začetek novembra je prinesel dobrodelno akcijo Pričarajmo nasmeh na obraz, pod okriljem blagovnih znamk Schauma, Fa in Vademecum v sodelovanju s trgovskim podjetjem Spar. Z zbranim izkupičkom bomo skupaj podprli Slovensko filantropijo, ki že vrsto let nesebično pomaga socialno ogroženim skupinam. V prodajni akciji lahko sodelujete z nakupom blagovnih znamk Fa, Schauma in Vademecum, na prodajnih mestih Spar in tako pomagate pri zbiranju sredstev za donacijo zaščitnih mask in higienskih proizvodov, ki bodo predani organizaciji Slovenska filantropija. Cilj akcije, ki se zaključi 31. decembra 2020, je zbrati 15.000 evrov za nakup potrebnih sredstev za pomoč socialno ogroženim.

Slovenska filantropija je humanitarna organizacija, katere cilj je promocija prostovoljstva in pomoč najbolj ogroženim skupinam. Njihov program je usmerjen k dvigu kakovosti življenja v skupnosti in zavedanju, da lahko vsak s prostovoljstvom prispeva k boljši in bolj strpni družbi, ki temelji na spoštovanju vseh, ne glede na osebne in življenjske okoliščine. Dejavnosti organizacije pa so pogosto namenjene ranljivejšim starejšim skupinam. Med drugim podpirajo medgeneracijske solidarnostne projekte z razvojem centrov, v katere je trenutno vključenih 10.000 uporabnikov. „S tovrstnimi akcijami lahko ranljivim skupinam pomagamo do lepšega življenja in do tega, da lahko prihranijo del svojih, že tako preskromnih, sredstev za druge namene, ki so prav tako nujni. Na tem mestu se v imenu organizacije in v imenu vseh uporabnikov lepo zahvaljujem podjetjema Henkel in Spar Slovenija“, je povedala Tereza Novak, izvršna direktorica Slovenske filantropije.

Henkel in Spar povezuje dolgotrajno sodelovanje na projektih, s katerimi pomagajo najranljivejšim skupinam naše družbe. „Skupaj s Sparom smo zasnovali dobrodelno akcijo, katere zbrana sredstva bodo namenjena organizaciji, ki iz dneva v dan pomaga najbolj ogroženim skupinam. Danes se bolj kot kadarkoli prej zavedamo pomena solidarnosti in pomoči tistim, ki jo najbolj potrebujejo ter pomena majhnih korakov za boljši jutri celotne družbe. Vsaka pomoč šteje in zato se vnaprej zahvaljujemo vsem, ki bodo doprinesli k uspehu akcije,“ dodaja Borut Ule, Business Development Manager Slovenia.

V trgovskem podjetju Spar so ponosni na tovrstne akcije, ki se jim redno pridružujejo in tako pomagajo lokalni skupnosti.

Akcija, ki se bo zaključila s koncem leta, v času, ko se še bolj pogosto spomnimo tistih, ki potrebujejo pomoč, bo prispevala k pomoči starejšim pod okriljem Slovenske filantropije. V času, ko se je spremenil tudi naš vsakdanji način življenja, je podpora starejšim, ki so najbolj ogrožena skupina v družbi, pomembna vsem deležnikom, tudi pobudnikom projekta - Henkel in Spar.

6defbb70-fdbb-4421-9f24-62711e356011.jpeg